Dược sĩ Lê Sỹ Mạnh

Chuyên khoa: Gan, mật, tiêu hóa

Dược sĩ Nguyễn Thị Linh

Chuyên khoa: Dược sĩ lâm sàng